Tin tức báo chí


Top 10 xu hướng định hình lại ngành khách sạn năm 2019
Top 10 xu hướng định hình lại ngành khách sạn năm 2019

Ngành khách sạn đã trải qua những thay đổi to lớn trong hai thập kỷ qua. Những xu hướng chính nào đang dần định hình lại ngành công nghiệp và khách sạn sẽ hướng tới đâu trong tương lai gần? Một nghiên cứu được thực hiện giữa các giảng ..